Asegzawal Tamaziɤt - Tafinwatt | 30 000+ n tekcimin
Suomi - Tamazigt Sanakirja | 30 000+ hakusanaa
Copyright ©tutlayt-tamazight.net 2011--2019
All rights reserved. Design and content protected.
Copying and distribution not allowed on any media.
Amedraw n Agemmay n Tmaziɤt
Tamazigt Aakkosto
Ilugan
Käyttöohjeet
Isewzalen
Lyhennykset
Aferwak
Tilaus
Jäsen
Verkkossa: 12-01-2015 | Päivitys: 24-11-2019
Γef wudem n Stina d Yimaziɣen n Tmurt n Yifinwaten.
Stinan ja Suomen Amazigilaisten kunniaksi.
Tamaziɣt - Català Tamaziɣt - English Tamaziɣt - Français Tamaziɣt - Suomi Aseɣtay n Tira
Hyväksyn käyttöehdot.

Tamaziɤt
č ǧ ɣ ƫ ε ʷ

Suomi

Aɣyul-nni


Anay Amaziɣ


Imqimen di Tmaziɣt (2)
Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt
Sanakirja Tamazigt - Suomi


Awal n wass - Päivän sana:
krez


Tamaziɤt Suomi Sanaluokka
Taggayt
Ala
Taɤult
Taivutus tai Verbitaivutus
Tamatart neɣ Taseftit
Esimerkki
Amedya
Ääntäminen
 /I.P.A./ Asusru
aurata v. Gen.
Sken-d        Näyttää ↓{ kerzeɣ , tkerzeḍ , yekrez / tekrez , nekrez , tkerzem / tkerzemt , kerzen / kerzent } [pret.]
{ ur krizeɣ , ur tekrizeḍ , ur yekriz / tekriz , ur nekriz , ur tekrizem / tekrizemt , ur krizen / krizent } [pret. neg.]
{ kerrzeɣ , tkerrzeḍ , ikerrez / tkerrez , nkerrez , tkerrzem / tkerrzemt , kerrzen / kerrzent } [aor. int.]
{ ad kerzeɣ , ad tkerzeḍ , ad yekrez / tekrez , ad nekrez , ad tkerzem / tkerzemt , ad kerzen / kerzent } [fut.]
{ krez , kerzet / kerzemt } [imp.]
{ kerrez , kerrzet / kerrzemt } [imp. int.]
{ ur kerrez , ur kerrzet / kerrzemt } [imp. int. neg.]
{ ikerzen } [part. pret.]
{ ur nekriz } [part. pret. neg.]
{ ikerrzen } [part. aor. int.]
{ ur nkerrez } [part. aor. int. neg.]

/əçɾəz/